Hướng dẫn chế độ dinh dưỡng cho trẻ sinh non và trẻ nhẹ cân đầy đủ nhất
Đối với trẻ sinh non thiếu tháng, trẻ nhẹ cân cần có chế độ chăm sóc và dinh dưỡng đặc biệt hơn trẻ bình thường do cơ thể bé chưa hoàn thiện khi chào đời. Khác với bé sinh thường đủ cân, trẻ sinh non có thể cần phải được mẹ cho ăn bằng ống… (0 comment)