Lịch tiêm chủng cho trẻ sơ sinh theo chuẩn quốc gia và chuẩn mở rộng
Bạn biết gì về tiêm chủng cho trẻ sơ sinh? Tiêm chủng cho trẻ sơ sinh rất quan trọng, nó bảo vệ trẻ an toàn với hơn 20 loại bệnh tật mà trước đây do không có văcxin nên đã để lại nhiều hậu quả đáng tiếc, đồng thời hệ miễn dịch của trẻ cũng… (0 comment)